Voor 10:00 uur besteld, vanavond in huis
  Eenvoudig online vlees bestellen
  Levering in NL en BE
  Gratis bezorging vanaf € 75,-
Privacy beleid

Privacy beleid

Privacy beleid

Via de webshop van Internetslagerij.nl (www.internetslagerij.nl) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Internetslagerij.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
– duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
– proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
– u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
– passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
– uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Internetslagerij.nl is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:
– het leveren van de webshop www.internetslagerij.nl;
– het analyseren van statistieken en optimaliseren van de diensten.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken.

Contactformulier

Als u een contactformulier op de webshop invult, of uw telefoonnummer achterlaat, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw bericht nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw:
– Voor- en achternaam
– e-mailadres of telefoonnummer
Bovenstaande gegevens enkel gebruikt om contact met u op te nemen en uw vraag te beantwoorden.

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Cookies

Wanneer u onze webshop bezoekt, wordt uw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dat is nodig om ons in staat te stellen de webserver op een goede manier te beheren en beveiligen. Wij gebruiken uw IP-adres niet om uw gedrag online te volgen, tenzij u hier toestemming voor geeft. Wij zijn normaliter niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve als u ons dergelijke informatie actief heeft verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. Onze standaard-bewaartermijn voo logbestanden is 6 maanden.

Wanneer u onze webshop voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond, die u vraagt om ons gebruik van bepaalde cookies en plugins te accepteren. Door op ‘accepteren’ te klikken, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacyverklaring. Door op ‘instellingen’ te klikken, kunt u kiezen om ons toestemming te geven voor (1) alleen het plaatsen van die cookies die strikt noodzakelijk zijn om de webshop te laten werken (2) of alle cookies, inclusief die van Google Analytics. U kunt de instellingen altijd aanpassen door op de link naar ‘cookie-instellingen’ in de footer te klikken.

Google Analytics

Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, gebruiken wij Google Analytics om algemene statistieken te genereren en te bekijken hoe onze webshop wordt gebruikt door het publiek. De analytics-programma’s en cookies die wij gebruiken, volgen niet wat specifieke bezoekers op onze webshop aan het doen zijn. Met deze statistieken is het mogelijk onze diensten te optimaliseren. Voor meer informatie over Google Analytics, zie graag de Google Analytics privacy overview (http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html)

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
– logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
– automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
– encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
– beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
– doelgebonden toegangsbeperkingen;
– controle op toegekende bevoegdheden.

Websites/webshops van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites/webshops van derden die door middel van links met deze webshop zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites/webshops te lezen alvorens van deze websites/webshops gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze webshop worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u contact met ons heeft opgenomen via de webshop, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien de gegevens niet
kloppen, kunt u ons schriftelijk (en tevens per e-mail) verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen via info@internetslagerij.nl, of per traditionele post op het volgende adres:
Internetslagerij.nl
Laan van de Kreeft 191
7324 BX Apeldoorn

Winkelwagen